home - dolů


FREEWINDS

Scientologická plovoucí základna, kde se dodávají nejvyšší stupně OT 8, ale i jiné kurzy.
Pravidelně se zde konají české a slovenské týdny, na které vás budou lákat.

Témata:

1. Rakovinotvorný modrý azbest
2. Odkazy

obr. Scientologická plovoucí základna - Freewinds.

home - témata - nahoru

RAKOVINOTVORNÝ MODRÝ AZBEST

FREEWINDS:
SCIENTOLOGOVÉ JSOU VÍCE NEŽ 21 LET VYSTAVENI PŮSOBENÍ MODRÉHO AZBESTU

Řada z vás ví, že loď Freewinds je jediným místem, kde mohou scientologové získat super tajný stupeň na Mostě k absolutní svobodě, Operující Thetan 8. úrovně. Jiné kurzy a auditing jsou také k dispozici, ale za ceny daleko vyšší než kdekoli jinde. Freewinds je také oblíbená destinace pro dovolené scientologů, kteří chtějí omezit své vystavení enthétě v běžném skutečném světě (enthéta = enturbulovaná - rozvířená - théta; vztahuje se ke komunikaci, která je založena na lži, zmatcích, je destruktivní a má záměr vás zdrtit; pozor, sami scientologové ale takovouto komunikaci, pokud ji sami vytváří, nenazývají enthetou).

Protože Freewinds pluje v mezinárodních vodách a tím je mimo dosah jakéhokoli vládního nařízení, je zde také údajně i vysoce tajné RPF (program na zvládání "neposlušných" členů, reindoktrinace; scientologové říkají, že dávají druhou šanci), kam jsou posílání scientologové nejvyšších úrovní a dezertéři na reindoktrinaci. Mezi ty, kteří zde údajně v minulých letech byli, patří Marty Rathbun, Ray Mithoff, Lyman Spurlock, Norman Starkey, Mike Rinder a další.

Architekt Lawrence Woodcraft byl najat, aby připravil detailní plány pro renovaci interiéru kajut a ostatních prostor lodi Freewinds poté, co byla zakoupena scientology v roce 1987. Krátce poté, co přijel na loď, si všiml, že pod vrstvou nátěru je modrý,vláknitý prášek. Po bližším prozkoumání zjistil, že se jedná o modrý azbest, který je nejnebezpečnější formou této rakovinotvorné látky. Architekt ihned sepsal místopřísežné prohlášení ohledně tohoto nálezu aby upozornil funkcionáře scientologické organizace Sea Org (mezi něž patřila i švagrová Davida Miscavige, Bitty Miscavige) na tento problém. Scientologové odmítli modrý azbest odstranit.

Společnost Lisy McPherson (jedné z obětí scientologie) vybízí k přečtení tohoto prohlášení hlavně ty scientology, kteří byli vystaveni této smrtelně nebezpečné látce na Freewinds.

Doporučujeme těmto scientologům vyhledat kvalifikovaného lékaře se zkušenostmi ohledně kontaktu s takovými nebezpečnými látkami, jako je modrý azbest (blue asbestos).

Zvláštní poděkování patří archtektu Lawrenci Woodcraftovi za informace a za pomoc při ochraně zdraví dělníků, kteří pracovali na Freewinds, protože scientologové tímto problémem zcela opovrhovali.

Bob Minton
Předseda představenstva, LMT
1. května 2008

zdroj: anglicky, pdf

 

home - témata - nahoru

ODKAZY

Anti-scientologie: FREEWINDS - BLUE ASBESTOS, pdf

Radar On-line: Cancer on the Lido Deck Freewinds, pdf


home - nahoru

aktualizováno 31.07.2011
© 2008-2011 R-factor

*