home - dolů


SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV
VZKVÉTAJÍCÍ SEKTA
CHAMTIVOSTI A MOCI

Témata:

1. Část:    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
2. Odkazy

obr. Obálka časopisu TIME a úvodní strana

Cover story o Scientologii

Tento článek vyšel v Time Magazine 6. května 1991 na straně 50 jako Special Report (cover story - hlavní článek s ilustrací na obálce).

Copyright © 1991 Time Magazine

Soudní spor

Článek se neobešel bez žaloby ze strany Scientologické církve. Jak to dopadlo, je vám asi jasné. Soud rozhodl ve prospěch časopisu TIME.

Rozhodnutí soudu, anglicky, pdf.

home - témata - nahoru

ČÁST 1

Vše naznačovalo, že Noah Lottick z pennsylvánského Kingstonu byl docela normální, šťastný 24 letý mladý muž, který si hledal své místo pod sluncem. Když si jednoho dne loňského června přišli Noahovi rodiče vyzvednout jeho tělo, byli téměř ochromeni žalem. Tento mladý student rusistiky vyskočil z okna 10. poschodí hotelu Milford Plaza a dopadl na kapotu dlouhé limuzíny. Když přijela policie, jeho prsty ještě stále svírali 171 dolarů, doslova poslední peníze, které ještě neodevzdal Scientologické církvi, skupině svépomocné "filozofie", kterou znal jen necelých sedm měsíců.

Obr. Noah Lottick a jeho rodiče u náhrobku.

Noahova smrt inspirovala jeho otce Edwarda, aby začal své vlastní pátrání okolo této církve. "Mysleli jsme si, že scientologie je něco jako Dale Carnegie," říká Lottick starší. "Nyní se domnívám, že je to škola pro psychopaty. Jejich takzvané terapie jsou manipulace. Berou si nejlepší a nejbystřejší lidi a zničí je." Lottickovi chtějí církev zažalovat za to, že přispěla ke smrti jejich syna, ale představa soudních sporů je děsí. Po dobu téměř 40 let se scientologická velkofirma schovávala za První dodatek americké ústavy právě tak, jako i za armádu drahých právníků a pochybných soukromých detektivů.

Scientologická církev byla založena spisovatelem sci-fi Ronem L. Hubbardem, aby "vyčistila - vyklírovala" lidi od pocitů neštěstí ("clear" – scientologický termín, používá se i v češtině, pozn. překl.). Církev se prezentuje jako náboženství, ale ve skutečnosti to je vysoce výnosný globální podvod, který přežívá zastrašováním svých členů a kritiků přímo mafiánským stylem. V průběhu minulého desetiletí (80. léta, pozn. překl.) soudní procesy vedené proti scientologii zdánlivě zabránili jejím hrozivým aktivitám. Jedenáct vysoce postavených scientologů, včetně manželky L. Ron Hubbarda, bylo začátkem 80. let uvězněno za to, že se infiltrovali, vloupali a odposlouchávali více než 100 soukromých a vládních agentur ve snaze zabránit vyšetřování jejich organizace. V posledních letech stovky dlouholetých členů scientologické církve opustili organizaci a kritizovali ji na vlastní riziko. Mnozí ji obvinili z toho, že byli psychicky či tělesně zneužíváni. Někteří církev zažalovali a vyhráli, další se spokojili s mimosoudním vyrovnáním, které často přesahovalo sumu 500.000 dolarů. V několika případech soudci označili církev jako "schizofrenickou a paranoidní" a "zkorumpovanou, zlověstnou a nebezpečnou."

Ale ani pohoršení a žaloby scientologii nezastavily. Hrozí, že se organizace, která se chlubí 700 centry v 65 zemích, stane ještě záludnější a pronikne dále. Scientologie se snaží stát se součástí hlavního proudu společnosti. Tato strategie spustila novou kampaň procesů proti církvi. Řada jejích členů byla obviněna ze spáchání finančních podvodů, zatímco církev usilovně přitahuje neopatrné lidi pomocí širokého spektra nastrčených organizací, jako např. vydavatelství, poradenské organizace, zdravotnictví a dokonce výchovné a vzdělávací programy.

Obr. Spektrum organizací pro rozšiřování učení scientologické církve v ČR.

V Hollywoodu dali scientologové dohromady hvězdnou sestavu příznivců díky agresivnímu verbování a následnému královskému rozmazlování v jejich "Celebrity centrech". Tato centra jsou vlastně exkluzívní kluby nabízející drahé poradenství v oblasti kariérního růstu. K přívržencům patří hvězdy obrazovek jako jsou Tom Cruise a John Travolta, herečky Kirstie Alley, Mimi Rogers a Anne Archer, starosta Palm Springs a zpěvák Sonny Bono, jazzman Chick Corea a dokonce i Nancy Cartwright, hlas animované hvězdy Barta Simpsona. S řadovými členy ale scientologie už nezachází až tak slavně.

home - témata - nahoru

ČÁST 2

Podle organizace Cult Awareness Network (Informační síť zaměřená na sekty a kulty), jejíž 23 poboček monitoruje více než 200 manipulativních skupin, žádná skupina nezpůsobuje tolik telefonických proseb o pomoc, jako právě scientologie. Cynthia Kisser, ředitelka sítě se sídlem v Chicagu, říká: "Scientologie je pravděpodobně ta nejbezohlednější, typicky teroristická, nejspornější a nejlukrativnější sekta, jaká se kdy v této zemi byla. Žádná jiná sekta nevytáhne ze svých členů více peněz." (Poznámka: po zveřejnění tohoto článku byla organizace Cult Awareness Network převzata scientologií. Nekontaktujte je!!!) S tímto tvrzením souhlasí i Vicky Aznaran, která byla jednou ze šesti nejdůležitějších vedoucích scientologie až do roku 1987, kdy z církve utekla: "Je to zločinná organizace, a to už velmi dlouho. Vedle ní vypadají Jim a Tammy (Bakkerovi) jako neškodná dětská hra."

Aby prozkoumal dosah scientologie, udělal časopis Time více než 150 rozhovorů a prostudoval stovky soudních protokolů i interních dokumentů scientologické církve. Zástupci církve nám odmítli poskytnout rozhovor. Zkoumání vykreslilo obraz zvráceného, ale vzkvétajícího podniku. Většina sekt nepřežije smrt svého zakladatele, ale scientologie od Hubbardovy smrti v roce 1986 až dosud prosperuje. V jednom soudním dokumentu přiznala Church of Spiritual Technology (Církev duchovních metod, jedna ze scientologických organizací (ve skutečnosti ta nejvyšší, která pronajímá scientologickou metodologii Scientologické církvi – pozn. překl.)) příjem 503 milionů dolarů jen za rok 1987. Bývalí přední členové říkají, že jejich mateřská organizace uložila přibližně 400 milionů dolarů na bankovní účty v Lichtenštejnsku, Švýcarsku a Kypru. Scientologická církev má pravděpodobně okolo 50.000 aktivních členů, daleko méně než 8 milionů, což je číslo, které tvrdí samotná církev. V jistém smyslu je ale tento přehnaný počet pravdivý: miliony lidí byli přímo či nepřímo zasaženy Hubbardovým bizarním dílem.

Obr. Současný, bezpečností posedlý leader, David Miscavige, údajně miluje střelbu do fotografií svých nepřátel automatickou pětačtyřicítkou.

Momentálně scientologickou církev vede David Miscavige (31), který nedokončil ani střední školu a je členem církve druhé generace. Bývalí členové ho popisují jako rafinovaného, bezohledného a tak paranoidního, že si ze strachu z údajných nepřátel dával na sklenici s vodou plastový obal. Byl posedlý myšlenkou, že v 90. letech získá pro scientologii důvěryhodnost. Organizace se o to snaží následující taktikou:

Zakladatel tohoto podniku byl částečně vyprávěč příběhů a částečně podvodník. Narodil se v Nebrasce roku 1911. Hubbard sloužil během druhé světové války u vojenského námořnictva a krátce na to si na Úřadě pro veterány stěžoval na své "sebevražedné sklony" a "vážně narušenou mysl". Nicméně Hubbard byl relativně úspěšným spisovatelem brakové sci-fi. O mnoho let později ho církevní brožury falešně popisují jako "výjimečně vyznamenaného" hrdinu druhé světové války, který byl zmrzačen a oslepen v boji, dvakrát prohlášen za mrtvého a zázračně vyléčen pomocí scientologie. Hubbardův "doktorát" ze "Sequoia University" byl falšovaný diplom koupený na dobírku. V případě z roku 1984, když církev zažalovala člověka, který zkoumal Hubbardovu životní dráhu, kalifornský soudce zkonstatoval, že zakladatel této církve byl "patologický lhář".

Poznámky:

Jim a Tammy BAKKEROVI ve známost vešli svým náboženským televizním show PTL (Praise the Lord) a multimilionovým dolarovým podvodem, který skončil odsouzením Jima na 45 let odnětí svobody a pokutě 500.000 dolarů. wikipedia nebo pdf

home - témata - nahoru

ČÁST 3

Hubbard v roce 1950 vydal jeden z posvátných textů scientologie, knihu Dianetika: moderní věda o duševním zdraví. V ní představil primitivní psychoterapeutickou techniku, kterou nazval "auditing". Vytvořil také zjednodušený detektor lži (nazvaný E-metr), který měřil elektrické změny na pokožce, zatímco lidé hovořili o intimních detailech své minulosti. Hubbard tvrdil, že pocity neštěstí pramení z mentálních aberací (tzv. "engramů") způsobených dřívějšími traumaty. Konzultační sezení s e-metrem podle něj mohla odstranit engramy, vyléčit slepotu a dokonce zlepšit pacientovu inteligenci a vzhled.

Obr. Obálka knihy Dianetika.

Obr. Původní Hubbardův E-metr (elektro psycho metr).

Hubbard přidával další kroky pro své následovníky; každý krok dražší než ten předcházející. V roce 1960 guru prohlásil, že lidé se skládají ze zhluku duchů (nebo "thetanů"), kteří byli před nějakými 75 miliony let vyhnáni na Zemi krutým galaktickým vládcem jménem Xenu. Přirozeně, že tito thetani musí být auditováni.

Rozhodnutí v soudním procesu s americkým daňovým úřadem (IRS) zbavilo mateřskou církev scientologie jejího postavení osvobození od placení daní. Federální soud v roce 1971 prohlásil, že Hubbardova medicínská tvrzení jsou podvodem a auditing s e-metrem už nemůže být nazýván vědeckou terapií. Hubbard reagoval tak, že se plně soustředil na náboženskou stránku věci, aby získal ochranu Prvního dodatku ústavy pro prapodivné scientologické rituály. Jeho poradci začali nosit kněžské límečky. Byly zřízeny kaple, pobočky se staly "misemi", poplatky se změnily na dary a Hubbardova komiksová kosmologie se stala "svatým písmem".

Začátkem 70. let 20. století daňový úřad (IRS) udělal sérii vlastních auditů a prokázal, že Hubbard si přisvojil miliony církevních dolarů, pral peníze prostřednictvím nastrčených korporací v Panamě a ukládal je na švýcarská bankovní konta. Ke všemu ještě členové církve ukradli dokumenty daňového úřadu a vypisovali falešná daňová přiznání a vyhrožovali zaměstnancům IRS. Koncem roku 1985 obvinili bývalí významní scientologové Hubbarda z toho, že církvi ukradl až 200 milionů dolarů a IRS ho chtěl obžalovat z daňového podvodu. Členové scientologie "pracovali dnem i nocí" na tom, aby zlikvidovali dokumenty, o které se úřad zajímal. Tvrdí to Vicki Aznaran, která se tehdy celé akce zúčastnila. Hubbard, který se posledních pět let schovával, umřel ještě předtím, než mohlo začít soudní jednání.

V současnosti církev přichází se stále novými a dražšími službami s nasazením, které je hodno svého zakladatele. Scientologická doktrína varuje, že i přívrženci, kteří jsou "vyklírováni" (vyčištění) od engramů, jsou vystaveni velkým duchovním nebezpečím, pokud nebudou postupovat na vyšší a dražší úrovně. Podle jejich nejnovějšího ceníku, noví členové – tzv. "čerstvé maso", jak je Hubbard nazýval – absolvují auditingové sezení, které stojí až 1.000 dolarů za hodinu, nebo 12.500 dolarů za "intenziv", tj. 12,5 hodiny sezení.

Obr. Most k absolutní svobodě. "Mapa" služeb Scientologické církve. Postupuje se odspodu nahoru po levé i pravé straně.

Psychiatři tvrdí, že tato sezení mohou vyvolat jakoby drogovou euforii, ve které lze ovládat mysl a kvůli které se zákazníci rádi vrací zpět. Aby zaplatili své poplatky, nováčkové si mohou vydělat provize verbováním nových členů, nebo tím, že se sami stanou auditory (Miscavige to udělal už jako dvanáctiletý), nebo se přidají k pracovníkům církve a budou dostávat bezplatné poradenství zatímco v jejich pracovních smlouvách je závazek práce na miliardu roků. "Postarejte se o to, aby byl obchod vždy plný lidí," naléhal Hubbard v jednom ze svých oběžníků určených pro vedoucí církve. "Vydělávejte peníze. Vydělávejte více peněz. Přiveďte ostatní k tomu, aby vyprodukovali peníze. Je jedno jak nebo proč je dostanete dovnitř, zkrátka to udělejte."

home - témata - nahoru

ČÁST 4

Harriet Bakerová se na vlastní kůži přesvědčila o způsobu, jakým scientologie prodává náboženství. Když ve věku 73 let ztratila manžela, který zemřel na rakovinu, objevil se u ní doma v Los Angeles scientolog s nabídkou auditingu za 1.300 dolarů, který má vyléčit její žal. O nějakých 15.000 dolarů později scientologové zjistili, že dům paní Bakerové není zatížen žádným dluhem. Zařídili pro ni hypotéku ve výšce 45.000 dolarů a nutili ji čerpat tuto hypotéku, aby měla peníze na další sezení. Trvalo to až do té doby, než jí její děti pomohli probudit se ze sna. V loňském červnu (1990, pozn. překl.) Bakerová žádala náhradu 27.000 dolarů za nevyužité služby, což přinutilo dva členy sekty objevit se před jejími dveřmi s e-metrem, aby ji vyšetřovali. Bakerová nikdy nedostala zpět své peníze a finančně zruinovaná byla donucena svůj dům prodat v září 1990.

Obr. H. Bakerová přišla o dům, když jí scientologové "pomáhali" po smrti jejího muže.

Dříve než se Noah Lottick zabil, zaplatil více než 5.000 dolarů za církevní poradenství. Jeho chování začalo být zvláštní. Jednou před rodiči poznamenal, že jeho scientologičtí instruktoři dovedou skutečně číst myšlenky. Když jeho otec utrpěl vážný infarkt, Noah trval na tom, že je to čistě psychosomatická záležitost. Pět dní před svým skokem vtrhl Noah do domu rodičů a chtěl vědět, proč o něm šíří "falešné zprávy" – blud, který konečně donutil jeho otce zavolat psychiatrovi.

Ale bylo už příliš pozdě. "Od Noahových přátel z Dianetiky" bylo napsáno na kytici na pohřbu Noaha. Ale žádní scientologičtí pracovníci se ani neobtěžovali se tam ukázat. Jen týden předtím místní zástupci církve Lottickovi rodiče provedli po jejich centru. Jeden z místních vedoucích řekl Noahovým rodičům, že jejich syn byl v církevním centru jen pár hodin před tím, než zmizel; církev ale tuto verzi popřela hned, jakmile bylo identifikováno jeho tělo. Věrna svým principům, sekta se pak s Lottickovými ještě dohadovala o 3.000 dolarů, které jejich syn zaplatil za nikdy nevyužité služby. Trvali na tom, že Noah peníze věnoval jako "dar".

Církev vynalezla stovky druhů zboží a služeb, za které mají členové dávat "dary". Máte problémy s "rychlým postupem nahoru po Mostě" – tedy s pokrokem v procesu osvícení? Mohou se na váš případ podívat jen za 1.250 dolarový "dar". Chcete vědět "proč thetan lpí na fyzikálním světě?" - vyzkoušejte 52 nahrávek Hubbardových přednášek z roku 1952, "Ronovy filadelfské doktorandské přednášky" za 2.525 dolarů. Následuje devět dalších sérií stejného druhu. Sběratelé mohou mít speciální vydání 22 Hubbardových knih vázaných v kůži a zlatě jen za 1.900 dolarů. Témata sahají od scientologické etiky až po radiaci.

Aby získali vliv a přilákali bohatější a rafinovanější následovníky, uchýlila se scientologie v poslední době k široké paletě nastrčených společností a finančních podvodů. Například: (pokračování v částí 5)

home - témata - nahoru

ČÁST 5

PORADENSTVÍ. Sterling Management Systems, firma založená v roce 1983 byla nedávno (před r. 1990, pozn. překl.) časopisem Inc. ohodnocena jako jedna z nejrychleji rostoucích americký soukromých společností (odhadovaný výnos za rok 1988 je 20 milionů dolarů). Sterling pravidelně zadarmo zasílá zpravodaj více než 300.000 profesionálních zdravotníků, většinou dentistům a slibuje jim dramatické zvýšení jejich příjmů. Firma nabízí semináře a kurzy, které běžně stojí 10.000 dolarů. Ale skutečným cílem Sterlingu je přilákat zákazníky k scientologii. "Církev má pokažené jméno a tak své služby "přebalila" a ty pak vypadají jako něco jiného, říká Peter Georgiades, pittsburský právník, který zastupuje oběti Sterlingu. "Jsou to vlastně nepoctivé prodejní praktiky". Zakladatel Sterlingu, dentista Gregory Hughes, je momentálně vyšetřován Kalifornskou zubařskou radou kvůli nekompetentnosti. Vede se proti němu 9 žalob kvůli zanedbání povinné péče, většinou se jedná o ortodencii u dětí (v sedmi dalších případech došlo k mimosoudnímu vyrovnání).

Obr. V ČR nepůsobí Sterling Management Systems, ale poradenské firmy Business Success a PERFORMIA.

Mnoho dentistů, kteří byli nic netušíce vtáhnuti do sekty, dnes také podává žaloby, nebo jimi alespoň hrozí. Robert Geary z Mediny v Ohiu, který se zúčastnil semináře Sterlingu v roce 1988, byl vystaven "nejextrémnější prodejní taktice, jakou kdy zažil". Zástupci Sterlingu Gearymu řekli, že jejich firma nemá žádné spojení se scientologií. Geary ale říká, že ho nakonec přesvědčili, že on i jeho manželka Dorothy mají osobní problémy, které si žádají auditing. Během pěti měsíců utratili Gearyovi 130.000 dolarů za různé služby plus 50.000 dolarů za "exkluzivní, zlatou sérii knih s podpisem Hubbarda". Gearyovi tvrdí, že scientologové nejenže zavolali do jeho banky, aby mu zvýšili limit na kreditní kartě, ale dokonce zfalšovali jeho podpis na žádosti o dvacetitisícový úvěr. "Bylo to šílené", vzpomíná. "Nemohl jsem se od nich ani dozvědět, za co vlastně platím." Gearyovi dokonce tvrdí, že v jedné době scientologové drželi Dorothy uvězněnou dva týdny v horské chatě, což si pak vyžádalo její hospitalizaci pro nervové zhroucení.

Loňského října firma Sterling oznámila špatnou zprávu dalšímu zubaři, Gloverovi Roweovi z Gadsdenu v Alabamě a jeho manželce Dee. Testy ukázali, že pokud se nepřihlásí na auditing, Gloverova ordinace zkrachuje a Dee jednoho dne zneužije jejich dítě. Další měsíc Roweovi letěli do Glendale v Kalifornii, kde každodenně pendlovali mezi hotelem a dianetickým centrem. "Mysleli jsme si, že jsou to úžasní, inteligentní lidé, protože toho o nás tak moc věděli," vzpomíná Dee. "Potom jsme si uvědomili, že museli odposlouchávat náš hotelový pokoj." Když Roweovi unikli z dianetického centra chudší o 23.000 dolarů , tak se je scientologové pokoušeli několikrát dohonit pěšky i auty. Dentisté ale nejsou jedinou rizikovou skupinou. Scientologie se také pokouší zlákat i chiropraktiky, pediatry i veterináře.

Obr. Rodina Roweových se dostala do scientologické církve skrze poradenskou firmu Sterling Management.

home - témata - nahoru

ČÁST 6

VLIV NA VEŘEJNOST. Jedna nastrčená společnost, nadace Way to Happiness (Cesta ke štěstí), distribuovala do tisícovky státních škol více než 3,5 milionů kopií Hubbardovy brožurky na téma morálka. Církev nazývá tento plán "největším propagačním projektem v historii scientologie." Applied Scholastics (Aplikovaná scholastika, studium či pedagogika) je název další společnosti, která se pokouší zavést Hubbardův vzdělávací a výchovný program ve státních školách, především v těch, kde je převaha studentů z národnostních a etnických menši. Tato skupina také plánuje založit na tisíci akrovém pozemku fakultu, kde by školila pedagogy jak vyučovat Hubbardovy metody. Mazaně nazvaná Občanská komise pro lidská práva (Citizens Commission on Human Rights, CCHR) je scientologická skupina bojující proti psychiatrii, hlavnímu konkurentovi scientologie. Komise běžně publikuje zprávy zaměřené na diskreditaci jak jednotlivých psychiatrů, tak i celého oboru. CCHR stojí i za bojem proti firmě Eli Lilly, výrobci Prozacu, nejprodávanějšího antidepresiva v Americe. Navzdory chabým důkazům členové skupiny, kteří se také nazývají "psychbusters" (krotitelé psychiatrů), tvrdí, že Prozac vede lidi k vraždám a sebevraždám. Hromadnými poštovními zásilkami, učastí na televizních talkshow a intenzivním lobováním CCHR poškodilo prodeje léku a pomohlo odstartovat žaloby proti koncernu Lilly.

Obr. Obálka brožurky Cesta ke štěstí.

Další scientologická skupina, Asociace znepokojených amerických obchodníků (Concerned Businessmen's Association of America, CBAA) pořádá protidrogové soutěže a uděluje 5.000 dolarové granty školám jako prostředek k verbování studentů a získávání přízně zaměstnanců školství. Senátor Západní Virginie John D. Rockefeller IV nic netušíce chválil CBAA v roce 1987 na půdě senátu. V loňském srpnu byl spisovatel Alex Haley klíčovým řečníkem na jejich výročním udělování cen v Los Angeles. Haley říká: "Nevěděl jsem moc o té skupině, když jsem tam šel. Jsem metodista." Neznalost scientologie může vést až k trapným omylům. Přede dvěma měsíci guvernér státu Illinois Jim Edgar poznamenal, že zakladatel scientologie "vyřešil problém úchylek lidské mysli" a prohlásil 13. březen za "Den L. Rona Hubbarda". Toto prohlášení anuloval koncem března, když se dozvěděl, kdo to Hubbard ve skutečnosti byl.

ZDRAVOTNICTVÍ. HealthMed, řetěz klinik vlastněných scientology propagující únavný a přehnaný systém saun, cvičení a vitamínů, který vypracoval Hubbard za účelem očisty těla. Odborníci tento režim odmítají jako šarlatánství, které může být potenciálně nebezpečné. Ale HealthMed nabízí své smluvní služby odborovým svazům a veřejným institucím. Tato síť je silně propagovaná v nové knize Diet for a Poisoned Planet (Životospráva pro otrávenou planetu), od žurnalisty Davida Steinmana, který dospěl k závěru, že desítky běžných potravin jsou nebezpečné (mezi nimi arašídy, mořské ryby, broskve a tvarohový sýr).

Bývalý ministr zdravotnictví C. Everett Koop označil knihu za odpad a FDA (Úřad pro potraviny a léky) vydala v říjnu článek, který říká, že Steinman překrucuje fakta. "HealthMed je vstupní branou k scientologii a Steinmanova kniha je třídícím mechanismem," říká lékař William Jarvis, předseda Národní rady proti zdravotním podvodům. Steinman, který Hubbarda popisují příznivě jako "výzkumníka", popírá jakékoli spojení s církví a tvrdí, že "neví o žádném spojení HealthMedu a scientologie."

home - témata - nahoru

ČÁST 7

LÉČBA DROGOVĚ ZÁVISLÝCH. Hubbardovy očistné procedury jsou hlavní pomůckou v Narcononu, scientologické síti 33 rehabilitačních center pro alkoholiky a narkomany ve 12 zemích světa. Některé z nich fungují ve věznicích pod názvem "Criminon". Narconon, klasický nástroj na přilákání drogově závislých do sekty, dnes plánuje otevřít něco, co se nazývá "největší rehabilitační centrum na světě", zařízení s 1.400 lůžky na území indiánské rezervace blízko Newkirku v Oklahomě (2.400 obyvatel). V roce 1989, během slavnostní ceremonie, Asociace pro lepší život a vzdělávání (ABLE) darovala Narcononu šek na 200.000 dolarů a studii, která vychvalovala jeho práci. Později se ukázalo, že asociace ABLE je ve skutečnosti součástí scientologie. Dnes městečko bojuje, aby se zbavilo sekty, která mu vrací úder s použitím takových taktik, jako jsou soukromí detektivové, kteří čmuchají okolo starosty a vydavatele místních novin.

Obr. Letáky a obálka brožury Narcononu.

FINANČNÍ PODVODY. Tři floridští scientologové, včetně Ronalda Bernsteina, velkého přispěvatele do mezinárodní církevní pokladny, se v březnu 1991 přiznali, že používali dealerský prodej vzácných mincí jako prostředek praní peněz. Další nechvalně známé aktivity scietnologů zahrnují to, že udělali pochybnou vancouverskou burzu ještě pochybnější a plánovali prosadit vlastní lidi do Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Exportní a importní banky USA. Údajný cíl tohoto plánu: získat interní informace o zemích, kterým má být odmítnut úvěr, aby obchodníci s propojením na scientologii mohli profitovat z toho, že v příslušných měnách zaujmou "short positions" (krátká doba splatnosti - vrácení).

"Short" ("shorting") na burze znamená půjčení si akcií veřejných obchodních společností v naději, že jejich cena klesne ještě dříve, než bude muset být akcie skoupeny a vráceny zpět společnosti, která je zapůjčila. Bratři Kurt, Jeseph a Matthew Feshbachovi z Palo Alto v Kalifornii se stali hlavními "short" prodejci v USA s více než 500 miliony dolarů v jejich správě. Feshbachovi řídí tým přibližně 60 zaměstnanců a tvrdí, že už měli větší výnosy, než byl průměrný Dow Jonesův průmyslový index v 80. letech. A také tvrdí, že za to vše vděčí učení scientologie, jehož pokladna dostala od bratrů jíž více než 1 milion dolarů.

Feshbachovi také používají scientologickou taktiku – tito bratři jsou postrachem burzy. Při vyšetřování před orgány Kongresu v roce 1989 ředitelé několika společností uvedli, že zaměstnanci Feshbachových dávali falešné informace vládním agenturám a vystupovali v přestrojení – například jako pracovník Komise pro burzy a cenné papíry – ve snaze zdiskreditovat jejich společnosti a stlačit tak ceny jejich akcií dolů. Michael Russell, který provozoval síť ekonomických časopisů, svědčil, že zaměstnanec Feshbachových volal jeho bance a zasahoval do jeho úvěrů. Někdy Feshbachovi pošlou soukromé detektivy, by našli nějakou špínu na určité firmy a pak o tom informují ekonomické novináře, brokery a správce fondů.


Poznámky:

Short position, shorting jsou anglické výrazy pro krátkodobou akciovou transakci, kdy si vypůjčím akcie společnosti, o kterých vím, že v brzké době budou klesat na ceně. Tyto půjčené akcie ihned prodám za jejich současnou cenu, např. 1000 akcií po 300 Kč, to je tedy + 300.000 Kč na mém účtu. Pak je ale nutno v domluveném období zapůjčené akcie vrátit, tedy znovu nakoupit, abych je mohl vrátit. Nyní jen čekám, než akcie klesnou tak, jak jsem očekával na základě informací. Tedy klesnou např. na 150 Kč, já jich nakoupím 1000, abych je mohl všechny vrátit a ještě mi 150.000 Kč zůstane.
Pokud se toto provádí při zneužití tajných či neveřejných informací, jedná se o trestný čin.

Morální stránka shortingu je stále diskutovaným tématem a v minulosti byl několikrát i zakázaný. Shorting byl cílem útoků ze strany ekonomů během mnoha hospodářských krizí a dávali mu za vinu když ne vznik, tak alespoň prohloubení těchto krizí. Dnes jsou na shorting stanovena pevná pravidla a tato forma obchodování je velmi sledovaná. Výhodou shortingu je, že když řada aktiv roste určitým konstantním tempem, obyčejně budou klesat několikrát rychleji. Může se tak dosáhnout vyššího zisku za podstatně kratší dobu. George Soros dokázal vydělat 1 mld USD v průběhu jediného dne, když v září 1992 vsadil 10 mld USD na pád britské libry.

"short" anglicky znamená "krátký", ale také něco, co má splatnost v brzké době (payable at an early date)

home - témata - nahoru

ČÁST 8

Feshbachovi, kteří nosí saka se sloganem "burzovní policie", trvají na tom, že dělají čistý byznys. V rámci aktuálního šetření možného nelegálního obchodování na burze, federální orgány údajně vyšetřují, zda Feshbachovi nezískali důvěrné informace od zaměstnanců FDA (Úřad pro potraviny a léky). Vypadá to, že tito bratři jsou spojenci scientologické církve v jejich boji proti psychiatrii a medicíně. Mnohé z jejich cílů jsou zdravotnické a biotechnologické firmy. "Legitimní nekrytý prodej je službou veřejnosti, protože devalvuje nadhodnocené akcie," říká Robert Flaherty, redaktor časopisu Equities a tvrdý kritik našich bratrů. "Feshbachovi však poškodili desítky nových a nadějných firem."

Příležitostně přivedou ekonomické šaškoviny některé scientology i do vězení. V loňském srpnu (1990), bývalý člen církve Steven Fishman, nastoupil pětiletý výkon trestu na Floridě. Jeho zločin: kradl svému zaměstnavateli, velké brokerské firmě, prázdné potvrzenky o vlastnictví akcií. Používal je jako důkaz, že je vlastníkem akcií, které ho opravňují přidat se k desítkám úspěšných skupinových žalob. Tímto způsobem vydělal Fishman v letech 1983‑88 přibližně 1 milion dolarů; 30% z této kořisti utratil za scientologické knihy a kazety.

Scientologická církev popírá jakékoli spojení s Fishmanovými podvody. Toto tvrzení ale významně zpochybňuje jak samotný Fishman, tak i jeho dlouholetý psychiatr Uwe Geertz, prominentní floridský hypnotizér. Oba muži tvrdí, že když zatkli Fishmana, církev mu nařídila zabít Geertze a potom udělat "EOC" (end of cycle – konec cyklu), což je církevní hantýrkou pojem pro sebevraždu.

VYDÁVÁNÍ KNIH. Řádění scientologie se dostalo dokonce i do obchodu s knihami. Od roku 1985 se nejméně tucet Hubbardových knih, vytištěných církevní firmou, dostalo na seznamy bestselerů. Rozsah se pohybuje od 5000-stránkové sci-fi dekalogie (Black Genesis / Černá Genesis, The Enemy Within / Nepřítel uvnitř, An Alie Affair / Případ vetřelce) až ke čtyřicetileté Dianetice. V roce 1988 časopis Publishers Weekly udělil mrtvému autorovi plaketu připomínající fakt, že se Dianetika udržela na seznamu bestselerů tohoto časopisu po celých 100 týdnů.

Kritici označují většinu Hubbardových knih za nečitelné, zatímco bývalí členové církve tvrdí, že někdy jsou skutečnými autory členové vnitřního jádra církve. Navzdory tomu scientologická církev vyslala armádu svých následovníků, aby kupovali knihy sekty ve velkých obchodních řetězcích, jako třeba B. Dalton's a Waldenbooks, aby udrželi iluzi skvěle se prodávajícího autora. Bývalý manažer Dalton's říká, že některé scientologické knihy dorazili do jeho prodejny už s cenovou nálepkou jejich řetězce, což ve skutečnosti naznačuje, že se "recyklovali". Scientologové tvrdí, že po celém světě se dodnes prodalo 90 milionů Hubbardových knih. Tento plán, zaměřený na získání přívrženců a důvěryhodnosti, je spojen s reklamní kampaní v rozhlase a televizi, která v knižním prodeji nemá obdoby.

home - témata - nahoru

ČÁST 9

Scientologická církev investuje obrovské zdroje, aby umlčela své kritiky. Od roku 1986 byl Hubbard a jeho církev tématem čtyř kritických knih, které vydali malí, ale odvážní vydavatelé. Ve všech případech byli spisovatelé obtěžováni a soudně žalováni. Jedna z Hubbardových zásad zní, že všichni, kteří jsou považování za nepřátele, jsou "lovnou zvěří" a mohou se "podvádět, klamat, ničit či být zažalováni". Kritici církve, ať už to jsou novináři, lékaři, právníci nebo dokonce i soudci, jsou žalováni, špehováni soukromými detektivy, falešně obviňováni z fiktivních zločinů, bití nebo se jim vyhrožuje smrtí. Psycholožka Margaret Singer (69), tvrdá kritička scientologie a profesorka na Kalifornské univerzitě v Berkeley, dnes cestuje pod fiktivním jménem, aby se vyhnula obtěžování. Po tom, co Los Angeles Times vydali sérii článků kritizujících scientologii, tato církev vynaložila zhruba 1 milion dolarů, aby po celém městě vylepila stovky billboardů a plakátů v autobusech. Nad jmény novinářů byli citáty vytržené z kontextu, aby vykreslili církev v pozitivním světle. Nejobávanějšími obránci této církve jsou její právníci. Hubbard varoval své následovníky, aby "si dávali pozor na právníky, kteří radí, aby se nesoudili ... cílem žaloby není vyhrát, ale obtěžovat a odstrašovat." Výsledek: scientologická církev už zažalovala stovky svých "nepřátel" a dnes platí přibližně 20 milionů dolarů ročně více než stovce právníků.

Obr. Nejnovější kritická kniha o scientologické sektě.

Jeden z cílů scientologie je přivést opozici k bankrotu, nebo ji zavalit horami papírů. V současnosti (1991) vede církev 71 soudních procesů jen s IRS (daňovým úřadem USA). V jednom z těchto soudních sporů, Miscavige versus IRS, byl stát donucen přednést 52.000 stran dokumentů. Bostonský právník Michael Flynn, který pomáhal obětem scientologie od roku 1979 do 1987, musel čelit 14 bezdůvodným žalobám. Všechny byly zamítnuty. Další právník Joseph Yanny se domnívá, že tato církev "tak překroutila právo a právní systém, že by se jim mělo zakázat vznášet žaloby na jakémkoli soudě." On by to měl vědět: Yanny zastupoval tuto sektu do roku 1987, když ho podle jeho slov požádali, aby jim pomohl ukrást zdravotní záznamy za účelem vydírání jistého právníka, který stál v opozici vůči církvi. Namísto toho potom údajně dotyčného právníka zbili. A Yanny se od té doby, co přestal zastupovat tuto církev, stal terčem výhrůžek smrtí, vloupání, žalob a dalšího obtěžování.

Kritici scientologie tvrdí, že vláda USA by měla ve velkém a organizovaně zakročit proti této církvi. "Chceme vědět, kde je naše vláda?" ptá se Toby Plevin, losangeleský právník, který pracuje s oběťmi této církve. "Nemělo by se to ponechávat na soukromých právnících, protože Bůh ví, že většina z nás se bojí zaplést se do toho." Ale i ozbrojené veřejnoprávní složky jsou na pozoru. "Každý vyšetřovatel je velmi opatrný, chodí jako kolem porcelánu, když přijde na scientologii," říká floridský policejní detektiv, který sleduje tuto sektu od roku 1988. "Bude sit o vyžadovat federální úsilí, velmi mnoho peněz a lidí."

home - témata - nahoru

ČÁST 10

Instituce, která dosud nejvíce trápila scientologickou církev, je IRS (daňový úřad), jejíž úředníci se domnívají, že Hubbardovi nástupci možná vykrádají církevní kasu. V roce 1988 Nejvyšší soud USA potvrdil zrušení postavení církve jako subjektu, který nemusí platit daně. Od té doby začal dělat IRS rozsáhlý audit po celé zemi. Agent IRS, Marcus Owens, odhaduje, že se akce zúčastnily tisíce zaměstnanců IRS. Další agent v interním memorandu IRS vyjádřil naději na "konečné rozložení" církve. Malý paprsek naděje se objevil v loňském červnu (1990), když federální odvolací soud prohlásil, že dvě kazetové nahrávky obsahující rozhovory mezi představiteli církve a jejich právníky představují důkaz o plánu spáchat v budoucnosti daňové podvody.

IRS a FBI během minulých třech let vyslechli bývalé členy scientologie, částečně i za účelem získání důkazů o velkém případu vydírání, který, podle všeho, skončil v loňském létě. Federální agenti si stěžují, že ministerstvo spravedlnosti nechce uvolnit potřebné množství peněz na vedení dlouhodobého boje proti scientologii, ani odvracet notoricky známý džihád sekty proti jednotlivým agentům. "Podle mne má tato církev jednu z nejlépe fungujících zpravodajských služeb v USA. Může konkurovat dokonce i FBI," řekl Ted Gunderson, bývalý šéf pobočky FBI v Los Angeles.

Zahraniční vlády zakročily proti této organizaci ještě razantněji. V Kanadě bude v červnu církev a devět jejích členů souzeno na základě obžaloby krádeže vládních dokumentů (řadu z nich se podařilo získat zpět během velké policejní razie v ústředí církve v Torontu). Scientologická církev navrhla, že dá milion dolarů na charitu, když se od případu odstoupí, ale kanadský stát nabídku odmítl. Od roku 1986 úřady ve Francii, Španělsku a Itálii udělali razie ve více než 50 scientologických centrech. Aktuální žaloby proti více než stovce evropských členů církve zahrnují podvod, vydírání, únik kapitálu, donucování, nelegitimní provozování lékařské péče a zneužívání lidí s nižšími mentálními schopnostmi. V Německu minulý měsíc vládní politici obvinili sektu z pokusu infiltrovat se do jedné z velkých politických stran a z intenzivního verbování členů ve východní části země.

Občas i největší stoupenci scientologie potřebují nějakou ochranu. Filmová hvězda, John Travolta, dlouho sloužil jako neoficiální mluvčí církve i navzdory tomu, že v roce 1983 stál v opozici vůči vedení církve. Bývalí vysocí funkcionáři církve tvrdí, že se Travolta dlouho obával, že by v případě odchodu z církve byly zveřejněny detaily jeho sexuálního života. "Velmi se obával, že by to mohlo vyjít najevo a řekl mi to," vzpomíná William Franks, bývalý předseda církevní rady. "Nebyly vysloveny žádné jasné výhrůžky, ale samozřejmě se s tím počítalo. Když odejdete, okamžitě na vás začnou vyhrabávat všechno možné." Franks byl vyloučen z církve v roce 1981, poté, co se ji pokusil reformovat.

home - témata - nahoru

ČÁST 11

Bývalý šéf bezpečnosti církve, Richard Aznaran, si vzpomíná, jak vůdce Miscavige opakovaně žertoval se zaměstnanci o údajném Travoltově promiskuitním homosexuálním chování. V současnosti je už jakékoli vyhrožování odhalení Travolty zřejmě zbytečné: loňského květně (1990) jistý pornoherec dostal 100.000 dolarů od bulvárního listu za příběh o jeho údajném dvouletém vztahu s touto celebritou. Travolta to odmítá komentovat a v prosinci 1990 jeho právník odmítl otázky na toto téma jako "bizarní". O dva týdny později se oženil s herečkou Kelly Prestonovou, scientoložkou.

Krátce po Hubbardově smrti (1986 pozn. překl.) si církev najala firmu Trout & Ries, respektované marketingové poradce se sídle v Connecticutě. Firma jim měla pomoci vylepšit image církve na veřejnosti. "Byli jsme brutálně upřímní," říká Jack Trout. "Poradili jsme jim, aby si uklidili před vlastním prahem, přestali vytvářet kontroverze a dokonce aby přestali být církví. To ale oni nechtěli slyšet." Namísto toho si scientologická církev najala jednu z největší amerických firem na vztahy s veřejnosti (PR, public relations), Hill and Knowlton, jejíž zaměstnanci odmítají mluvit o tomto lukrativním vztahu. "Hill and Knowlton musí přece cítit, že tito chlapíci nejsou celkem v pořádku," říká Trout. "A nebo jim jde jen o ty peníze."

Jedna z hlavních strategií církve je opakovat starý argument, že církev je "pronásledována" antireligionisty. V tom ji podporuje Americká unie pro občanská práva a Národní rada církví. Ale v konečném důsledku je celá scientologie jen o penězích. Pokud budou kritici této organizace úspěšně potlačováni, manažeři a právníci scientologie budu i nadále shrabovat miliony dolarů a pomáhat církvi dosahovat její cíle.

Obr. Kříž Scientologické církve.

home - témata - nahoru

ODKAZY

ROLLING STONE: Inside Scientology, R-factor

TIME (about Scientology): The Thriving Cult of Greed and Power, www
The Scientologists and me, www
Mining money in Vancouver, www

REFLEX: Scientologické peklo, www
Řekni ne sektám, www


home - nahoru

aktualizováno 31.07.2011
© 2008-2011 R-factor

*