www.r-factor.cz: málo známé informace o scientologické církvi (sektě) a jejích aktivitách jako jsou Dianetika, LITE, PERFORMIA, Business Success, BASIC...

Než začneme psát o Scientologické církvi (CoS),
je třeba vědět, jak se sama "církev" staví k objektivitě informací:

"Zacházení s pravdou je choulostivá záležitost.
Nesmíš říci vše, co víš. Řekni akceptovatelnou pravdu."

Vypadá to jak instrukce Ministerstva pravdy z Orwellova "1984",
ale je to ze směrnice Scientologické církve z 13.8. 1970, vydání II.

Těmito stránkami chceme doplnit oficiální propagandu scientologické církve o skutečnosti, které by bylo dobré znát, aby si člověk mohl vytvořit komplexnější obrázek o tomto kultu.

Budou-li zde nějaké nepřesnosti či lži, napište nám. Nechceme šířit nepravdivé informace.

Ilustrace

Co je Scientologická církev / sekta?

Obr. v záhlaví: Zakladatel Hubbard a znak Scientologické církve.

Obr. v pravo: Kříž Scientologické církve.

Ideologická skupina s uzavřeným, dogmatickým učením, které nepřipouští jakékoli odchylky či vlastní názor ohledně učení církve (pokud by byl jiný než pozitivní).

Učení vyšších (a velmi drahých) stupňů se týká především našeho údajného mimozemského původu, pojednává o galaktickém krutovládci Xenovi, vesmírných implantačních stanicích, ... (viz R-factor)

Vyšší stupně tohoto učení jsou před veřejností a scientology na nižších úrovních tajeny.

Cesta k "osvícení" se děje po tzv. Mostě k absolutní svobodě, což je jakési pořadí jednotlivých kurzů (studia) a auditingů (zpovědí). Nicméně ani z této "mapy" se člověk příliš mnoho nedozví o možných dosažitelných schopnostech, protože u položek OT (operující thetan) je uvedeno: "tak, jak dáno v materiálech OT".

Pokud vám to připomíná prodej "zajíce v pytli", asi nebudete daleko od pravdy a otázkou je, zda v tom pytli bude alepoň ta kočka.

Most k absolutní svobodě.
Ukázka Mostu k absolutní svobodě. Zvětšit.
Max. velikost, 2,2 MB.

Scientologičtí věřící jsou velice odhodlaní a přesvědčení o své pravdě a důležitosti svého konání. Toto přesvědčení může pramenit i z následující směrnice s názvem "Udržování funkčnosti scientologie", která je zařazena téměř před každým kurzem, který se nachází na Mostě k absolutní svobodě.

Ve směrnici se píše:

"V Scientologii nehrajeme žádnou druhořadou hru. Není to nic roztomilého nebo něco, co se dělá, protože není nic lepšího na práci."

"Celá zoufalá budoucnost této planety, každého muže, ženy a dítěte na ní a váš vlastní osud v příštích nekonečných bilionech roků závisí na tom, co děláte vy tady a teď se Scientologií a v Scientologii."

"Je to smrtelně vážná aktivita. A když se nám nepodaří dostat se z pasti teď, už nikdy znova nemusíme mít další šanci."

"Pamatujte si, že tohle je naše první šance tak učinit ve všech těch nekonečných bilionech roků minulosti."

L. Ron Hubbard, 7. února 1965, UDRŽOVÁNÍ FUNKČNOSTI SCIENTOLOGIE

Grafika o Scientologii - denik.cz
Obr. Grafika o Scientologii, www.denik.cz.

Ilustrace

KDYŽ PTÁČKA LAPAJÍ...

TEST OCA (OXFORDSKÝ TEST OSOBNOSTI)

Jednou z metod, jak získat nové věřící je:
"Oxfordský test osobnosti ZDARMA".

To je základní metoda scientologů. Vyplníte 200 otázek a z toho pak vyhodnocením vznikne graf o deseti parametrech - viz níže.

Mnozí kritici CoS tvrdí, že jim test vyšel špatně a že je to nějaký podvod. Obvykle ale test nevyšel špatně, jen ho scientologové účelově interpretovali tak, aby motivovali testovanou osobu ke koupi nějakého scientologického produktu.

Scientologové např. slibují, že každý ve stavu Clear bude mít IQ minimálně 135.

OCA test, vyhodnocení.
Vyhodnocení OCA testu.

Na tento test psal v roce 1982 posudek např. znalec Odvolacího soudu v Paříži, psychiatr Dr. Serge Bornstein. V jeho posudku se mimo jiné píše:

... test patří do skupiny testů osobnosti a podskupiny analytických testů. Jejich cílem je:

- buď se zaměřit na nejpravděpodobnější diagnózu
- nebo rychle odhalit abnormálního jedince před vstupem do určitého seskupení (např. armády)
... srovnání za řadu let ukázalo, že test je měřicím nástrojem nepopiratelné diagnostické hodnoty

Závěrem pak Dr. Bornstein píše, že není divu, že jej scientologická církev užívá jako nástroje k výběru svých budoucích členů.

Ilustrace ze South Parku o Scientologii.
V seriálu South Park je vidět náborová práce s OCA testem.

Co ovšem Dr. Bornstein nezkoumal, alespoň to z jeho zprávy nevyplývá, je následná práce s tímto testem registrátory (registrátor je ten, kdo vás přihlášuje na nějakou náboženskou službu) scientologické církve.

A podle našeho názoru je problém hlavně zde.

Motivací registrátora, je přihlásit co nejvíce lidí na kurz a/nebo jim prodat co nejvíce knih.

Účelem akce "OCA test zdarma" je vyhledat lidi, kteří se zajímají o své schopnosti, navázat s nimi osobní komunikaci (výsledek vám nikdy nezašlou poštou) a pomocí silných přesvědčovacích metod a vašich odpovědí v testu vám prodat nějaký kurz, auditing nebo knihu či dvd nebo cd.

Přesvědčování lze někdy i přehnat - viz sebevražda po OCA testu.

Inzerát OCA
Obr. Inzerce OCA testu Dianetickým centrem. Nahoře ukázka letáku na OCA test.

*

Stres test, Budapešť.STRES TEST

Další náborová akce zdarma. Někdy ji provádí na výstavách či v nákupních centrech.

Tady vás připojí na scientologický E-metr, a zjednodušeně vám ukazují jak to funguje.

Cíl je stejný jako u OCA, tedy získat nové zákazníky "církve".

*

BODY ROUTING - SMĚROVÁNÍ TĚL

Toto je nejzákladnější metoda, kdy se scientologové poblíž svých center snaží přesvědčit kolemjdoucí na absolvování stres testu nebo testu osobnosti.

Někdy také lákají na přednášku zdarma.

Bohužel toto jsou v podstatě jediné akce zdarma na jejich cestě k osvícení. "Zbytek" už musíte platit (a to čím dál tím více).

Bodyrouting a rozdávání letáků.
Obr. Bodyrouting a rozdávání letáků.

*

ÚVODNÍ SLUŽBY

Úvodní služby jsou levnější a pak stále dražší a dražší, viz např. xenu.net (anglicky).

"Všiml jsem si, že jsme několikrát polekali nové lidi tím, že jsme jim při jejich prvním kontaktu se Scientologií účtovali vysoké ceny za trénink nebo auditing."

"Lepší a účinnější postup je nechat nové lidi přečíst si knihu. Pak je nechte absolvovat nějaký základní kurz a skupinový auditing. Účelem je dostat je do pozice, kdy s námi něco dělají. Zbytek pak už bude následovat."

L. Ron Hubbard, zakladatel, 27. 9. 1957

*

Buďte připraveni, že se na vás budou všichni usmívat a hned si s vámi budou tykat.
Buďte ale také připraveni na to, že příjemní na vás budou jen do té doby, dokud budete nosit peníze (za kurzy, auditing, příspěvky pro IAS, ...) a/nebo vodit nové členy. Pokud ale tato aktivita z vaší strany ochabne, počítejte, že ani z druhé strany to nebude nejpříjemnější. Nejprve hledání nepochopení, pak vysvětlování, přesvědčování a "zvládání". Ale můžete také skončit třeba jako Margery (R-factor) nebo Robert (R-factor).

FSM způsob náboru Scientologické sekty.

FSM
DALŠÍ ZPŮSOBY NÁBORU

FSM
Field Staff Member, "polní člen personálu"

Toto jsou aktivity jednotlivců podporované církví, s cílem přivádět nové věřící do scientologických kostelů, organizací a dianetických center.

"Polní člen personálu" znamená, že to není kmenový spolupracovník, ale jen stoupenec (zákazník, věřící), který může přivést další zákazníky z širokého pole veřejnosti, kam už sama církev nemá dosah. Za každého nového věřícího dostane ten, kdo ho přivedl (tedy FSM), 10 % z částky, kterou nový člověk zaplatil. Pyramida? Letadlo?

Církev se snaží, aby každý scientolog byl FSM. Proto pořádá velmi sofistikované tréninky (diseminační dril) na zvládání lidí tak, aby měli ochotu jít do církve. Tento dril je jediná akce (mimo OCA testu), kterou budete mít v církvi zdarma.

FSM - jak funguje nábor nových věřících.
Obr. Schema náboru nových věřících metodou FSM. Zvětšit.

SCIENTOLOGICKÉ AKTIVITY - TVORBA BEZPEČNÉHO ZÁZEMÍ A NÁBOR

Z pohledu scientologů je nutno proniknout co nejvíce do společnosti a vytvořit si v ní bezpečné prostředí, aby nikdo scientologickou církev nenapadal a neútočil na ni a kdyby nějaké útoky vznikly, tak aby byl dostatek zastánců scientologie, že vlastně dělá dobré věci. Proto v 70. letech začaly vznikat různé rádoby nenáboženské aktivity. Např. "Operace křída" (přednášky ve školách o drogách), "Operace babička", atd. Jde také o zlepšení veřejného mínění o Scientologické církvi, které bylo pošramoceno různými skandály a soudními spory.

Myšlenka je prostá. Lze si to představit třeba jako tulipán. Ten pestík uprostřed by znázorňoval samotnou scientologickou církev, ale navenek není příliš vidět. Je neustále obklopen krásnými okvětními lístky. A jakmile tyto okvětní lístky přilákají vaši pozornost, tak už k pestíku není daleko.

Scientologická církev je jádrem a základem toho všeho.

nákres tulipáná Struktura scientologie v ČR.
Organizace okolo scientologické církve/sekty. Kliknutím na obrázek je zvětšíte.

V praxi těmito okvětními lístky jsou organizace, které se neprezentují jako smluvní partneři Scientologické církve, ale vystupují pod svými názvy a jen někde na okraji může být zmínka např. o "humanistovi Hubbardovi". A ten, kdo by sice možná zpozorněl u názvu "Scientologická církev", zůstane v klidu, protože jméno Hubbard mu častokrát vůbec nic neřekne.

Takto fungují Applied Scholastics, Hubbardova akademie administrativy, LITE, Business Success, Performia, BASIC, WISE, Občanská komise pro lidská práva, Narconon, Criminon, Able, Cesta ke štěstí, ...

Takže problém těchto rádoby bohulibých spolků a firem není v tom, že jsou v nich scientologové, ale to, že se tváří, jako by s CoS neměli nic společného a přitom aktivně pracují na její ochraně, vylepšení reputace a přílivu nových věřících do církve. Je to skrytá, aktivní ochrana a rozšiřování Scientologické církve a její infiltrování a pronikání do společnosti, školství, ...
A to vše za vaše peníze, pokud využíváte tyto organizace a nově i za peníze daňových poplatníků - viz 1. základní scientologická škola v Brně.

O tomto postupu získávání veřejnosti lze číst i v buletinu scientologické církve:

"Nezkoušejte je přesvědčovat. Pronikejte mezi ně.
Nechtějte je přemoci. Pronikejte mezi ně.
A dokonce i reportér od novin vám pak spadne do klína."

z buletinu Scientologické církve z 15. 9. 1959

Ilustrace počet členů.

KOLIK JE SCIENTOLOGŮ?

Církev udává čísla okolo 8 - 11 miliónů scientologů s dovětkem "Nejrychleji rostoucí církev". Ale to jsou čísla církve a nařízení o podávání informací z této směrnice jste už asi četli.

Zasvěcení odhadují počty na max. statisíce věřících na celém světě.

Zajímavý výpočet provedl bývalý scientolog Robert Dam, OT5. Vycházel z počtu jím tištěných a rozesílaných časopisů. Výsledek: cca 400.000 na celém světě, viz R-factor.

ODHAD POČTU SCIENTOLOGŮ V ČR

cca 100 - 300 věřících

Tabulka: období 1990 - 2009

Celkem obyvatel ČR
10 000 000
100%
Aktivně se setkalo se Scientologií
10 000
0,1%
Aktivně se setkalo a zatím sektu neopustilo
100
0,001%

Scientologům nedaří získávat věřící přímo, proto budují ve velkém různé organizace, které na první pohled nevypadají, že mají se scientologickou sektou něco společného. Pomocí nich si budují zázemí, které je jednak má chránit a jednak přinášet nové majetné věřící. R-factor.

Český statistický úřad - logo.

ČSÚ: O SCIENTOLOGICKÉ CÍRKVI

K Scientologické církvi v ČR se hlásí: 110 lidí
(sčítání v roce 2000; další bude v roce 2010;
Zdroj: dokument .pdf nebo www ČSÚ

Toto číslo (110) se může zdát velice malé a zanedbatelné a možná si kladete otázku, proč se tím vůbec zabývat, vždyť to musí samo "zakapat". Ano, zatím to tak vypadá. Ale nepodceňujte skryté scientologické aktivity šíření náboženského učení a získávání nových členů skrze společnosti Business Success, PERFORMIA, LITE, BASIC, Hubbardova akademie, ... (viz R-factor)

Když v minulém století začínali fašisté, tak jich také na začátku byla hrstka a podívejte se, co pak dokázali. Nechceme přirovnávat scientology k fašistům, i když obrovský zápal pro věc, nekompromisní ideologie a předsudky vůči určitým skupinám obyvatel jsou shodnými znaky u obou skupin.

Freewinds - čeští scientologové.

KDO JE TO SCIENTOLOG?

Je to ten, kdo zlepšuje svůj stav
a stav ostatních pomocí
scientologické technologie.

scientologický technický slovník

Všimněte si, že za určitých okolností se do této definice vejde i krádež nebo třeba vražda.

Vezměme třeba známou kauzu softwareové krádeže v "etické" skupině Business Success a Performia. Pod vedením Ing. Rastislava Zachara tato skupina nakradla do února 2006 údajně až za 600.000,- Kč různých produktů, od operačních systémů, přes antivirové aplikace až ke kancelářským a jiným specializovaným aplikacím.

1) Zlepšil si Zachar svůj stav? Nepochybně o statisíce korun.

2) Zlepšil i stav ostatních? Některých určitě. V té době (a asi i dnes) šlo hodně peněz jeho firem do struktur Scientologické církve. Takže těmto "ostatním" z CoS také zlepšil stav.

3) Použil k tomu scientologickou "technologii"? Bezesporu. Scientologická hláška "Větší dobro pro větší počet dynamik" to plně pokryje (viz R-factor). A jestli to dnes zapírá? Na to má další směrnici své víry: "Zacházení s pravdou je choulostivá záležitost. Nesmíš říci vše, co víš. Řekni akceptovatelnou pravdu."

Výsledek = ano, je to scientolog podle výše uvedené scientologické definice.

Plakát k filmu 1984.

"CÍRKEV" MANIPULUJE HISTORII

Scientologická církev se vyvíjí. A ne vše, co jí bylo dobré dříve, se jí hodí "do krámu" i dnes. Proto se vydávají stále nové edice knih, které jsou více či méně upravné, staré Hubbardovy směrnice kdosi upravuje a reviduje, ale není poznat z nového textu, kdo konkrétně to upravil, v čem a proč to vůbec změnil.

Četli jste román Georga Orwella "1984"? V něm je krásně popsána řada praktik, které můžete vidět v scientologické církvi / sektě (ale i v řadě jiných ideologií). Novodobé Ministerstvo pravdy, vaporizace*, ...

 • Jak se vaporizuje* v scientologické církvi - R-factor, česky.
  O přepisování a promazávání historie Scientologické církve.
 • Porovnání R. V. Younga (byl 20 let členem Sea Orgu - nejvyšší scientologický klášterní řád, nejradikálnější křídlo scientologické církve) skutečného života v scientologii a románu Georga Orwella; R-factor, česky.
 • Film "1984", R-factor, české titulky.

Ukázka pozměňování historie v Scientologické církvi - vymazávání osob z fotografií.
Obr. Ukázka pozměňování historie Scientologickou církví. Více R-factor.
Několik osob se jim nehodilo prezentovat a tak je jednoduše vyretušovali.

* Vaporizovat je termín z románu "1984" Georga Orwella, který znamená, odstranit (např. z historických dokumentů - novin, časopisů, ...) tak, jako by to vůbec nikdy neexistovalo.

Nábor SeaOrg.

KARIÉRA
V SCIENTOLOGICKÉ CÍRKVI smile

Inzerát by mohl znít:

NEVŠEDNÍ, VZRUŠUJÍCÍ A DLOUHODOBÁ PRÁCE
v zahraničí
a do budoucna i na jiných planetách. Nemáte rádi příliš volného času a peněz a chcete pomoci s vyklírováním a záchranou planety a celé Galaktické konfederace?

Vstupte do nejvyšší scientologické organizace SEA ORG!
Vstupte do nejradikálnější scientologického řádu (kláštera).

Účelem Sea Orgu je:
" dostat etiku* na celou planetu a případně i do vesmíru"
(červený technický slovník CoS).

* scientologická etika zahrnuje i vlastní definice zločinů, viz níže

Znak Sea Orgu je údajně převzatý symbol Galaktické konfederace (můžete ho vidět na horním obrázku - zlatý vlevo dole) a heslo Sea Orgu zní: We come back (vrátíme se).

Smlouva je na dobu určitou, podepisuje se na 1 miliardu let. Tak vám to snad vydrží. smile

Sea org smlouva.kariera Ikariera IInabor 3nabor4nábor 5nábor 6dotazník

Obr. Ukázky náborových letáků, dotazníku a smlouvy.

Smlouvu se Sea Orgem již podepsalo 10 - 20 Čechů a Slováků. Jsou to i bývalí pracovníci Business Success, LITE, Dianetického centra.

Podpis smlouvy může být opravdu zážitkem na celý život.

Ilustrace právníci.

VLASTNÍ CÍRKEV
NEJLEPŠÍ ZPŮSOB, JAK VYDĚLAT PENÍZE

"Nejlepší způsob, jak vydělat peníze a vyhnout se placení daní, je založit si vlastní církev."

Toto či obdobně formulované sdělení je často vkládáno do úst L. R. Hubbardovi. A právě tak často se i CoS ohrazuje proti tomu, že by to kdy LRH řekl. Mají snad i dva svědky, kteří tvrdí, že to neřekl. Nechme stranou absurditu toho, že někdo bude svědčit, že někdo jiný něco neřekl (pokud to nevztáhneme k jasně danému datu a času).

Ale zpět k věci: Obdobné sdělení se objevilo v dopise 16. 2. 1938, kdy Eric Blair psal Jacku Commonovi. Dopis končil větou:

"But I have always thought there might be a lot of cash in starting a new religion, and we'll talk it over some time. Looking forward ..."

"Vždy jsem si myslel, že v tom bude hromada peněz, když člověk založí nové náboženství. Někdy to musíme probrat. Těším se ..."

Je třeba dodat, že dotyčný pisatel, Eric Blair, je více znám pod uměleckým jménem George Orwell, pod nímž publikoval i román "1984".

Je to ten samý román, respektive poznámka o něm, kterou se snaží Scientologická církev odstranit ze svých náboženských materiálů (R-factor).

A je to ten samý román, který řadě lidem z církve připomíná její vlastní chování (R-factor).

Ale ať už výše uvedenou větu řekl kdokoli a kdekoli, jedno zůstává zřejmé: Scientologická církev se chová tak, jako by byla přesně naprogramována podle výše uvedené věty. Proto se používá zkratka Scientologické církve (Church of Scientology, CoS), žertovně pozměněná tak, že písmeno "S" je nahrazeno znakem dolaru:

Zápis CoS se znakem dollaru místo S.
Obr. Kritici sekty zaměňují písmeno S za znak dolaru.
Ke zkratce CoS se váže i další parafráze: "Cult of Scientology"
ne "Church of Scientology" (česky: Scientologická sekta, ne Scientologická církev).

Ceník církve můžete vidět zde: xenu.net a příspěvky do IAS zde: xenu.net, anglicky.

"Všiml jsem si, že jsme několikrát polekali nové lidi tím, že jsme jim při jejich prvním kontaktu se Scientologií účtovali vysoké ceny za trénink nebo auditing."

"Lepší a účinnější postup je nechat nové lidi přečíst si knihu. Pak je nechte absolvovat nějaký základní kurz a skupinový auditing. Účelem je dostat je do pozice, kdy s námi něco dělají. Zbytek pak už bude následovat."

L. Ron Hubbard, zakladatel, 27. 9. 1957

Pokud by se vám nedařilo nalézti scientologického pána Boha nebo by vás třeba podvedli tím, že by vám prodali služby, které ani nedokáží dodat, tak můžete využít recept na to, jak získat své peníze zpět (R-factor).

VLASTNÍ DEFINICE ZLOČINŮ

Scientologové nově definují to, co je přečin, zločin nebo těžký zločin.

Ilustrace paragraf.Na jakýkoli přečin může být svolán etický soud

Mezi scientologické přečiny patří:

 • nezdvořilost a neposlušnost
 • odmítnutí obdržet kontrolu na e-metru
 • bránění se auditingu, pokud je to nařízeno vyšší autoritou
 • vyrušování na mítincích
 • špatné chování
 • prominutí zanedbání povinností

Přečiny, které se v scientologii berou jako zločin:

 • vystavení scientologie nebo scientologů nebezpečí
 • obdržení auditingu, jste-li potenciální zdroj potíží
 • neoprávněné vydávání se za scientologa nebo pracovníka scientologie
 • odmítnutí akceptovat tresty, které byly uloženy v odvolacím řízení
 • odmítnutí udržovat disciplínu
 • zesměšňování materiálů nebo směrnic scientologie
  nebo vydání jich napospas zneuctění nebo výsměchu
 • používání scientologie škodlivým způsobem
 • vytvoření problému
 • zrádný nedostatek péče
 • připuštění vlhkosti a/nebo magnetického pole k počítači
 • nepoužití počítače poté, co byl nainstalován
 • předstírání těžkostí s počítačem, i když tyto těžkosti neexistují

Těžké zločiny:

 • sem patří veřejné odklánění se od Scientologie a utlačovatelské jednání

L. Ron Hubbard, směrnice Scientologické církve ze dne 7. 3. 1965 RA II

Pokud máte nízké pracovní výkony nebo pácháte nějaké přestupky či zločiny (definované podle CoS), můžete skončit v scientologickém nápravném programu RPF.

Scientologové říkají, že tímto programem "dávají člověku druhou šanci".

Popis RPF programu je také v reportáži časopisu Rolling Stone.

NEPŘÍTEL

Může být připraven o majetek nebo zraněn jakýmikoliv prostředky kterýmkoliv Scientologem, bez jakéhokoliv postihu pro Scientologa. Může s ním být jednáno úskočně, může být žalován, může mu být lháno a může být zničen.

ze scientologické směrnice z 18. října 1967, vydání IV,
s názvem TRESTY ZA NÍZKÉ KONDICE, známé i jako "štvanice" (Fair Game)

"Scientologové od takových praktik spíš upustili. Dnes používají záludnější a účinnější metody," říká Zdeněk Vojtíšek ze Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů (www). Zdroj: Reflex 40/2009, www.

Dianetické centrum Praha.

DIANETICKÉ CENTRUM

Jedna z méně úspěšných aktivit Scientologické církve v ČR. Dianetické centrum je v ČR zástupcem (misí) Scientologické církve. Zde vám dodají pár základních služeb, ale pro pokročilejší věci musíte cestovat mimo republiku do Basileje, Kodaně, Budapešti, Vídně, Clearwateru (FL), ...

Nějakými službami dianetického centra prošlo okolo 10.000 - 15.000 českých "klientů", ale ti, kteří se dlouhodobě vrací, těch je počítáno na desítky, maximálně stovky.

První obvyklou "službou" je test osobnosti (takřka nebo úplně stejný můžete potkat i v personální společnosti PERFORMIA nebo třeba i v epizodě 912 (.avi soubor, 9 MB) seriálu South Park. Pro ty, kteří mají dostatek kuráže a odvahy, doporučujeme osobně navštívit dianetické centrum a udělat si vlastní názor (ale na vlastní nebezpečí úsměv).

Základním cílem bylo původně vyklírovat Československo (to se nepodařilo, nicméně Češi a Slováci spolu aktivně spolupracují). Klír (Clear) je stav mysli (podle náboženských spisů scientologů), ke kterému dojdete po řadě týdnů a měsíců strávených v auditingu (určitá forma zpovědi) za použití elektropsychometru, E-metru (detektor lži).

Neúspěšný pokus vybudovat v Praze Scientologickou organizaci třídy 5.
Obr. Neúspěšný pokus vybudovat v Praze Scientologickou organizaci třídy 5,
pod vedením člena Sea Orgu (na fotce první vlevo v uniformě - Miklos), 14.2. 2004

Jediné dianetické centrum, které je na tom finančně dobře, je malá brněnská mise Juraje Plekance (bývalý ředitel dianetického centra Praha). Tam chodí ke zpovědím / auditingům převážně bohatí klienti Business Success a poskytují se tam sice dražší, ale možná i kvalitnější služby než v Praze.

Dianetické centrum je mise Scientologické církve. Dianetická centra v ČR v současné době nejsou právnické osoby a fungují na základě živnostenského zákona, takže je i docela problematické říci co nebo kdo to je. Ke své činnosti potřebují povolení scientologické církve (skrze SMI - Scientology Mission International), které ze svých příjmů odvádějí určité poplatky (mezi 10-20%).

Snahou českých scientologů je vybudovat scientologickou organizaci třídy V (scientologicky: ORG class V). Na to bohužel ale mají jednak málo klientů i personálu a je možné, že pro vznik této organizace musí být v dané zemi i statut církve, což podle současného znění zákona není pro Scientologii proveditelné (utajuje některé náboženské spisy). Nejen proto, že je zde velice málo scientologů (poslední sčítání lidu v roce 2001: 110 osob - některé z těchto tajných informací si můžete prohlédnout v obrázkovém příběhu seriálu South Park nebo zde).

ROZDÍL MEZI DIANETIKOU A SCIENTOLOGIÍ

Zjednodušeně: Dianetika byla dříve a na "Mostě k absolutní svobodě" je dole (na začátku). Dianetika byla prezentována jako věda. Scientologie přišla o pár let později, přímo navazuje a prolíná s Dianetikou, ale pokračuje dál a už není prezentována jako exaktní věda, ale jako náboženství (ale údajně prý z daňových důvodů). Nicméně obojí se dělá ve stejných místech (dianetická centra, auditoři, scientologické orgy, ...) a pod taktovou Church of Scientology, scientologické církve.

Most k absolutní svobodě.
Ukázka Mostu k absolutní svobodě. Maximální velikost.

IAS pozvánka na večeři.

I A S
MEZINÁRODNÍ ASOCIACE SCIENTOLOGŮ

IAS = International Association of Scientologists

IAS je nechvalně známa výběrčími poplatků, z jejichž přednášek nejsou kolikrát nadšeni ani skalní scientologové (přednášky jsou zadarmo, ale na konci je silný tlak na vybrání příspěvků; obvykle se začíná na milionových částkách v korunách a pak to jde dolů).

Ale pokud jste obchodníci, jděte se na nějakou takovou akci podívat.
Ti lidi by ukecali i mrtvého. Kam se na ně hrabe pan Popper s vysavači Electrolux.

Ptali jsme se několika členů (i bývalých) na IAS. Kromě toho, že občas dostali poštou magazín v angličtině, který hlásal, jakou má "technologie" budoucnost a že jednou za půl roku byli pozváni na další přednášku IAS, na které se opět vybírali další peníze na členské příspěvky, tak žádnou skutečnou aktivitu v České republice neviděli.

Zástupci IAS na demonstraci proti psychiatrii v Praze 2008.
Obr. Zástupci IAS na demonstraci proti psychiatrii v Praze 2008.

Počet členů IAS (International Assotiation of Scientologist) v ČR je mizivý (zhruba stejně jako scientologů). Nicméně i přesto pořádá IAS různé slavnosti. Ale pozor, zaplatit si to musíte sami! Viz obrázek u nadpisu.

Výše příspěvků (www) IAS. V ČR je nejvyšší příspěvek ve výši 0,5 milionu USD, několik 0,25 mil USD a řada menších.

IAS příspěvky - ČRIAS příspěvky ČR.IAS platby.
Obr. Někteří čeští členové (Esentier, Kaliberka, Macháčková, LITE, Sibo, Sikora).

Struktura Scientologické církve.

STRUKTURA SCIENTOLOGICKÉ CÍRKVE

Téměř v každé scientologickém orgu (organizaci) můžete někde na chodbě či recepci nalézt organizační strukturu (scientologicky: orgboard).

To je ale jen struktura té dané organizace. Jak vypadá struktura celého scientologického impéria není oficiálně zveřejněno.

Alespoň ve zkratce část údajů, které jsme dali dohromady:

 • RTC (Religion Technology Center) vlastní některé ochranné známky k scientologii, ale není vlastníkem samotných Hubbardových spisů ("technologie"). Ty má pronajaty od společnosti CST (Church of Spiritual Technology).
  RTC provozuje Church of Scientology, CoS, scientologickou církev, v České republice formou licenčních odvodů z dianetických center.
 • CST (Church of Spiritual Technology), vlastník Hubbadových spisů, ty pronajímá RTC.
  Viz Wikipedia nebo web Sc-i-r-s-ology.

  Meade Emory (r-factor) je zakladatel CST. Není to ani církev, ani knihovna; je to nejbohatší a nejmocnější korporace v celé scientologické říši; majitel všech autorských práv a majitel nejdůležitějších obchodních známek.
  CST je také známa jako "L. Ron Hubbard Library". Často můžete vidět "poděkování L. Ron Hubbard Library" za laskavé poskytnutí ochranných známek na scientologických tiskovinách. Ano, to je právě tato organizace.
  CST je dle tohoto článku řízena IRS skrze tři daňové odborníky (nescientology), které vybral Meade Emory a IRS, aby se doživotně stali Speciálními Řediteli CST.

how irs control scientology  Obr. Nákres finančních toků, doplněno o české firmy; zdroj www.

TI, CO TO PROŽILI, PŘEŽILI A NAPSALI O TOM

Xenu

Margery WAKEFIELDOVÁ

Za Mostem je Xenu

Kniha o životě v sektě i jejím nápravném zařízení.

O nadšení ale i ztrátě peněz a iluzí.

O tom, jak to celé začíná, ale i jak to končí...

cz, sk i anglická verze R-factor

Robert Dam, portrait.

Robert DAM

Bývalý dánský člen Scientologické církve, OT 5
(Operující Thetan třídy 5 - velmi vysoký stupeň v Scientologii),

Píše o svém životě v Scientologické církvi:
www.robertdam-cos.dk
překlad webu: R-factor.

Zajímavé informace o vedení Scientologické církve, Hubbardovi
počtu scientologů, ostraňování nepohodlných členů...

Geir Isene, OT 8.

Geir ISENE

OT 8, norský ex-scientolog
www.isene.com

Geirova pochyby o Scientologické církvi,
pdf - anglicky

Geirova diskuse o Scientologii:
http://elysianchakorta.wordpress.co

Robert Kaufman Inside Scientology

Robert KAUFMAN

Kniha: Inside Scientology

Kniha vyšla v roce 1975 (zatím ještě není přeložena do čestiny).

Pokud by někoho zajímal anglický originál,
je k dispozici zde: www.factnet.org.

Další informace, anglicky: wikipedie.

Ilustrace obálky knihy Blown for good.

Mark HEDLEY

Kniha: "Blown for Good"
Pohled za železnou oponu Scientologie

Bývalý člen Scientologické církve.

Odešel po 15 letech zcela bez prostředků a prožíval okamžiky, kdy mu např. banka nechtěla založit účet, protože neměl žádnou historii. Ani kladnou, ale ani zápornou.

Bylo mu okolo třicítky a nikdo o něm nic nevěděl. Neměl ani řidičský průkaz...

TI, CO UŽ SVÉ ZKUŠENOSTI NENAPÍŠÍ ...

Kaja Ballo.

Kaja Bordevich BALLO

Spáchala sebevraždu po absolvování scientologického
testu osobnosti (Oxford Capacity Analysis).

Více zde: R-factor.

Lisa McPherson

Lisa McPherson

Členka Scientologické organizace, která zemřela po "péči" scientologického lékaře.

Tomu pak byla pozastavena licence.

LisaMcPherson.org nebo wikipedie

A řada dalších

Proč jsou mrtvi?

WhyAreTheyDead.info - anglicky, kopie, anglicky, .pdf

 

ODKAZY

 1. UVNITŘ SCIENTOLOGIE, reportáž z USA.
 2. Kniha "Za Mostem je Xenu" o životě v sektě.
  Česky, slovensky i anglicky.
 3. Anonymous, R-factor.
  Protestní sdružení proti Scientologické církvi / sektě.
 4. Proč vadí Scientologické církvi George Orwell?
  Jeden článek, druhý článek a film 1984.
 5. Soud Scientologické církev ve Francii za údajné podvody.
  Zdroj ČTK, popř. pdf kopie článku.
 6. Scientologie v České republice. Článek nebo jeho kopie v pdf.
 7. Diplomová práce studenta Masarykovy univerzity v Brně, katedra psychologie FSS, www.
 8. www.xenu.net, anglicky
  Web bývalého dlouholetého člena Scientologické církve.

© 2008-2014 www.R-FACTOR.cz / aktualizováno 22.09.2014

DOPORUČUJEME
Logo Rolling Stone

UVNITŘ SCIENTOLOGIE

REPORTÁŽ

časopisu Rolling Stone popisuje Scientologickou církev, její nápravné programy a ideologickou indoktrinaci.

@

Galaktický krutovláce Xenu.

ZA MOSTEM JE XENU

KNIHA

popisuje život v sektě. Jak se Margery dostala k scientologům a jak přišla téměř o všechno; o peníze, iluze a málem i o svou rodinu a život.

@

Ilustrace k filmu 1984 podle románu Goerga Orwella.

GEORGE ORWELL, 1984

FILM

natočený podle Orwellova románu 1984. Hubbard v jedné přednášce řekl, že takto by vypadal svět při tajném používání scientologie.